ROWEROWE-LESZNO.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

REGULAMIN 2014

Email Drukuj PDF

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego koniecznie zapoznaj się z regulaminem Mistrzostw.

 REGULAMIN
II Mistrzostwa Wielkopolskich Dziennikarzy w Maratonie MTB – Jeziorki 2014


1. ORGANIZATOR:

 • Portal rowerowy regionu leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107, z siedzibą przy ul. Włodarczaka 37/9, 64-100 Leszno
 • Dzięki uprzejmości:
  Organizatora „VIII REAL 64-sto MTB Maratonu”, 
  Stowarzyszenia „Klub Sportowy 64-sto”, ul. Niepodległości 49/2, 64-100 Leszno


2. CEL MISTRZOSTW:

 

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Integracja i współzawodnictwo dziennikarzy z redakcji zarejestrowanych na terenie województwa Wielkopolskiego.
 • Wyłonienie najlepszych wielkopolskich dziennikarzy w maratonie MTB w kategorii Open na dystansie „Hobby” - 22 km

 

 

3. TERMIN, MIEJSCE I TRASA:

 

 • II Mistrzostwa Wielkopolskich Dziennikarzy w Maratonie MTB odbędą się w dniu 21 września 2014r. (niedziela), na bazie VIII REAL 64-sto MTB Maratonu.
 • Biuro zawodów zostanie zlokalizowane w Jeziorkach k/Osiecznej (woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, gm. Osieczna).
 • Trasa wyścigu interwałowa, podłoże: dukty leśne, czasami piaszczyste, trochę asfaltu, strome podjazdy i zjazdy, na trasie występują kamienie, korzenie, kilka trudnych technicznie odcinków, trasa wiedzie też przez drogi publiczne. Maraton zostanie przeprowadzony na wyznaczonej trasie, która jest udostępniona na stronie internetowej: www.rowerowe-leszno.pl

 

 


4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 • Dokona zgłoszenia przez formularz rejestracyjny lub w Biurze Zawodów, wraz z podaniem: pełnej nazwy redakcji, pełnego adresu siedziby.
 • Uiści opłatę startową, zgodnie z regulaminem VIII REAL 64-sto MTB Maratonu.
 • Jest stanie wylegitymować się zatrudnieniem lub współpracą z mediami (TV, radio, prawa, Internet, rzecznicy prasowi). Wymagana legitymacja prasowa lub zaświadczenie wystawione przez redakcje - do wglądu w Biurze Zawodów.
 • Siedziba redakcji musi być wyłącznie zarejestrowana na terenie województwa wielkopolskiego.
 • Ma obowiązek startu z pobranym z Biura Zawodów numerem startowym oraz jazdy w kasku sztywnym. Musi dysponować własnym rowerem.

 


5. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW:

 

 • Klasyfikacja będzie prowadzona według kategorii open, bez podziału na płeć i wiek.
  • I miejsce okolicznościowa koszulka kolarska
  • I – III miejsce nagrody finansowe
  • I – VI miejsce dyplom
 • Każdy z uczestników ma prawo do świadczeń przewidzianych w regulaminie VIII REAL 64-sto MTB Maratonu.

 

 


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • Wszyscy uczestnicy II Mistrzostw Wielkopolskich Dziennikarzy w Maratonie MTB są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu VIII REAL 64-sto MTB Maratonu.
 • Ostateczna decyzja co do interpretacji niniejszego regulaminu pozostaje w gestii organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych.
 • Mistrzostwa rozgrywane będą zgodnie z niniejszym regulaminem, którego zapisy stanowią integralny załącznik regulaminu VIII REAL 64-sto MTB Maratonu.
 • Więcej informacji o Maratonie na stronie www.mtb.64-sto.pl oraz www.rowerowe-leszno.pl

 

 

Leszno, dnia 20.08.2013