ROWEROWE-LESZNO.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Regulamin

REGULAMIN - LESZCZYŃSKA MASA KRYTYCZNA:


 1. „Leszczyńska Masa Krytyczna” jest zalegalizowanym zgromadzeniem publicznym zgłoszonym w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna.

 2. W przejeździe „Leszczyńskiej Masie Krytycznej” mogą brać udział wyłącznie pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.

 3. Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia i przejazdu, który jest odpowiedzialny za jej przebieg a także otwiera i zamyka zgromadzenie. Przewodniczący posiada element wyróżniający - identyfikator wydany przez Urząd Miasta Leszna oraz kamizelkę odblaskową z napisem "ORGANIZATOR - LESZCZYŃSKA MASA KRYTYCZNA".

 4. W czasie trwania „Leszczyńskiej Masy Krytycznej” obecna będzie służba porządkowa organizatora wyróżniają się kamizelkami odblaskowymi z napisem „SŁUŻBA PORZĄDKOWA – LESZCZYŃSKA MASA KRYTYCZNA”, oraz funkcjonariusze policji i/lub straży miejskiej.

 5. Uczestnicy zgromadzenia i przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych wymienionych w pkt. 4, a także do zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. 

 6. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie 4 mogą zostać usunięte ze zgromadzenia i przejazdu przez funkcjonariuszy policji i/lub straży miejskiej.  Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia ze zgromadzenia lub przejazdu danej osoby.

 7. Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego lub przebieg zgromadzenia sprzeciwia się zapisom niniejszego regulaminu albo narusza przepisy ustaw karnych, przewodniczący ma obowiązek rozwiązania zgromadzenia. Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są obowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce lub trasę, w którym odbywało się zgromadzenie.

 8. Uczestnikom zgromadzenia i przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.

 9. „Leszczyńska Masa Krytyczna” będzie poruszać się na podstawie ustawy Prawo o Zgromadzeniach, które znosi uchwałę Prawo o Ruchu Drogowym w zakresie zasad poruszania się po drogach publicznych, pierwszeństwa przejazdu, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej.

 10. Przejazd odbędzie się jednym pasem drogi zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy. W przypadku jazdy po zmroku, rowery muszą być sprawne i mieć włączone oświetlenie. Tempo przejazdu dyktują organizatorzy jadący na czele, którzy starają się dostosować prędkość do najwolniej jadących (ok. 10 km/h). Zakazane jest wyprzedzanie prowadzącego przejazd.

 11. Udział osób uczestniczące w zgromadzeniu i przejeździe jest równoznaczne ze znajomościom niniejszego regulaminu dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.rowerowe-leszno.pl/lmk/regulamin

  (2013-07-20)