ROWEROWE-LESZNO.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bezpieczeństwo rowerzystów na leszczyńskich ulicach

Email Drukuj PDF

[TYLKO U NAS] W wasze ręce oddajemy kolejny raport dotyczący wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów. Analizie poddano zdarzenia, do których doszło na terenie Leszna w 2015 roku.

 

Nasza publikacja została oparta na podstawie statystyk z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (w skrócie SEWiK) udostępnionego przez Komendę Główną Policji sieci Miasta dla Rowerów. Pierwszą część raportu obejmujący okres czteroletni 2007-2010 opracowaliśmy w 2011 roku, kolejny uwzględnialiśmy kolejny okres 2011-2014 (z oddzielną analizą roku 2014) opublikowaliśmy pod koniec 2015 roku. Tym razem podsumowanie uwzględnia najbardziej aktualne dane, czyli 2015 roku - który porównaliśmy z rokiem 2014, a także ze średnią lub sumą uwzględniającą okres 2017-2015.


Rok 2015 w porównaniu do poprzedniego był bezpieczniejszy. Odnotowano o siedem mniej zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów niż w roku 2014, odnotowano także spadek o 2% osób, które odniosły obrażenia. Potwierdza się natomiast fakt, że najmniej zdarzeń ma miejsce w okresie zimowy (według pory roku), w weekendy (wg dnia tygodnia) oraz w godzinach nocnych (wg pory dnia). Uwzględniając pogodę najwięcej zdarzeń występowało przy dobrych warunkach atmosferycznych.


Analizując miejsca zdarzeń w 2015 roku - 55,3% miało miejsce na jezdni, 17% na chodnikach, 12,8% na drogach dla rowerów, a 10,6% na przejściach dla pieszych. Najwięcej zdarzeń na jezdni miało miejsce przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h, na ulicach jednojezdniowych dwukierunkowych, a także na ulicach z ustalonym pierwszeństwem przejazdu oraz takich pozbawionych sygnalizacji świetlnej.


Z publikacji dowiecie się, że od lat rowerzyści nie stanowią największej grupy uczestników ruchu drogowego, którzy są sprawcami zdarzeń i kolizji (w 2015 roku cykliści stanowili 37%, a kierujący samochodami osobowymi – 61 %). Z danych dotyczących rodzaju pojazdów w tym samym roku zarówno wśród rowerzystów, jak i innych uczestników najczęstszym przewinieniem było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.


Wśród rowerzystów w zdarzeniach uczestniczą najczęściej osoby w przedziale 11-20 lat (stanowią 27,7% ogółu rowerzystów), następnie w wieku 51-60 oraz 61-70 lat (po 14,9%) i pomiędzy 21 a 30 rokiem życia (10%). Z kolei wśród wszystkich uczestników zdarzeń względem płci najczęściej w nich uczestniczą mężczyźni (62,4%). Według rodzaju zdarzeń w 2015 roku przodowały zderzenia boczne pojazdów (75,5% ogółu liczby zdarzeń), porównywaniu do roku 2014 odnotowano ich o 7,6% więcej.


W ciągu 9 lat (okres 2007-2015) na 701 osób uczestniczących w zdarzeniach drogowych z udziałem rowerzystów u dwóch kierowców i siedmiu cyklistów stwierdzono obecność spożycia alkoholu – co stanowi odsetek 1,0 %. W powyższym okresie doszło do 9 zdarzeń, gdzie stwierdzono spożycie alkoholu – w dwóch przypadkach do zdarzenia doszło z winy pijanych kierowców. Dodać należy, że w 2015 roku wszyscy uczestnicy zdarzeń byli trzeźwi.


Z danych statystycznych za rok 2015 roku najbardziej niebezpiecznymi ulicami dla rowerzystów były: Święciechowska, Lipowa i Al. Konstytucji 3 Maja, (po 4 zdarzenia), następnie ulice Okrężna, Gronowska, Św. Franciszka z Asyżu (po 2 zdarzenia). Natomiast za okres 2007-2015 do niebezpiecznych ciągów komunikacyjnego zaliczają się ul. Święciechowska (28 zdarzeń), Al. Konstytucji 3 Maja (20 zdarzeń), ul. Lipowa (17 zdarzeń), ul. Grunwaldzka (15 zdarzeń) oraz Al. Krasińskiego (14 zdarzeń).


Natomiast do niebezpiecznych skrzyżowań dla cyklistów w 2015 roku zaliczają się: ul. Lipowa z ul. Racławicką, ul. Św. Franciszka z Asyżu z ul. Święciechową, ul. Lipowa z ul. Obrońców Lwowa oraz Królowej Jadwigi z Krotką (po 2 zdarzenia). W okresie 2007-2015 od 6 do 7 zdarzeń odnotowano na skrzyżowaniach ul. Lipowej z ul. Racławicką, ul. Św. Franciszka z Asyżu z ul. Święciechową oraz na rondzie Zatorze.


Szczegółowe opracowanie dostępne jest pod tym linkiem.