ROWEROWE-LESZNO.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rowerowa rewolucja w Śródmieściu

Email Drukuj PDF

Nawet o 43 procent może zostać zwiększony ruch rowerowy w centrum miasta i to bez wyznaczania nowych ścieżek rowerowych. Niemożliwe? A jednak, pokazujemy, że ścieżki to nie wszystko. We wtorek, gdy przypadał Europejski Dzień bez Samochodu obradowała komisja w Urzędzie Miasta, która przyjęła projekt zmian pozytywnie. Teraz zmiana organizacji ruchu trafi do zaopiniowania do leszczyńskiej policji a następnie do podpisania na biurko Prezydenta Łukasza Borowiaka.

 

W drugiej połowie sierpnia uczestniczyliśmy na spotkaniu roboczym z Prezydentem Leszna i naczelnikiem MZDiI, podczas którego rozmawialiśmy o propozycjach wielu nowych i ciekawych rozwiązań dla rowerzystów w mieście. „Motorem” działań jest nowelizacja rozporządzeń, które dadzą możliwość stosowania nowych rozwiązań dla rowerzystów, zacznie ona obowiązywać 8 października br. Po owocnej miesięcznej pracy naszego portalu z urzędnikami Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji udało się wypracować pierwszy etap rowerowych zmian.


22 września, na obradach Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu (w jej skład wchodzą przedstawiciele policjanci, straży miejskiej, radni oraz urzędnicy) przestawiliśmy kierunek rozwoju ruchu rowerowego w Śródmieściu. Po dyskusji Komisja wydała pozytywne stanowisko w tej sprawie. Następnym etapem jest zaopiniowane proponowanych zmian przez policję, uwzględniającą każde zmienione oznakowanie oraz zatwierdzenie rowerowych zmian przez Prezydenta Leszna, który dodajmy uczestniczył w obradach komisji.  Najbardziej widoczne zmiany to dopuszczenie rowerów na deptaku, ulicy Wróblewskiego i Wolności oraz „legalną” jazdę pod prąd ulicą Szkolną, Tylnią i Leszczyńskich. Poniżej przestawiamy szczegóły zmian.


Zakres zmian w ruchu rowerowym w pierwszej kolejności zostanie wprowadzony w śródmieściu – są to wszystkie uliczki wewnątrz obszaru: ul. Chrobrego – Al. Jana Pawła II – Al. Krasińskiego – ul. Marcinkowskiego – ul. Ofiar Katynia. Długość ciągów komunikacyjnych (dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych) wynosi łącznie 5,740 km. Dodatkowo ruch rowerowy zostanie wprowadzony na ulicy Wróblewskiego (od Chrobrego do Dąbrowskiego o długości 200 metrów).


Obecnie rowerzystka łamie prawo, wkrótce to się może zmienić.
Projekt zakłada połączenie ul. Kurpińskiego z ul. Słowiańską

W śródmieściu 1,7 km (tj. 29,9% ciągów komunikacyjnych) stanowią uliczki wyłączone z ruchu ogólnego, są oznakowane znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” wraz z tabliczką informujące, że znak nie dotyczy dojazdu na teren posesji, czy zaopatrzenia do punktów handlowych. Jedynie 0,6 km (tj. 11,5 %) można legalnie przemieszczać się rowerem – są to Rynek, ul. Bracka (odc. Chrobrego-Zielona), Świętokrzyska (Chrobrego-Leszczyńskich), Pl.Metziga (przy plebanii). Proponowane zmiany zezwolą na ruch rowerów po wszystkich ulicach oznakowanych znakiem B-1 w śródmieściu – są to pozostałe 1,1 km dróg (tj. 18,4 %).


Aktualnie ulicą Zieloną nie wolno jechać rowerem. Projekt zmian przewiduje montaż pod wszystkimi takimi znakami zakazu w śródmieściu dodatkowej tabliczki "Nie dotyczy rowerów".

Projekt zakłada na wszystkim obecnie traktach pieszych dopuszczenie rowerzystów – są to ul. Słowiańska (deptak), ul. Wolności, ul. Wróblewskiego i fragment ulicy Kościelnej (Rynek – Mała Kościelna). Należy zaznaczyć, że rowerzyści będą „gośćmi” i będą zobowiązani udostępniać pierwszeństwa pieszym. Obecne ciągi piesze stanowią 485 metrów - tj. 7,8 % ciągów komunikacyjnych.


Możliwe że wkrótce ulicą Słowiańską legalnie pojedziemy rowerem.

Zmiany dotyczyć będą także dróg jednokierunkowych, które stanowią 45,8 % całej siatki komunikacyjnej (tj. 2,6 km). Projekt zakłada wprowadzenie kontrapasów (pasy ruchu dla rowerów wymalowane na jezdni przeznaczone do jazdy „pod prąd”) oraz kontraruchu na aż 1/4 ulicach jednokierunkowych (nowość w przepisach – możliwa jazda „pod prąd” bez wymaganego oznakowania na jezdni, jednak będzie możliwość malowania tzw. „sierżantów” informujące o kierunku i ruchu rowerów, wymagane oznakowanie jedynie tabliczkami „nie dotyczy rowerów” pod znakami „zakaz wjazdu” i „droga jednokierunkowa”).  Odsetek procentowy tych zmian wynosi 17,1 procent.Projekt zmian przewiduje ułatwienie wjazdu z ul. Chrobrego na ul. Szkolną gdzie zaprojektowano kontrapas


Legalnie pod prąd - "Rowerowa rewolucja" przewiduje kontraruch na ul. Leszczyńkich

By wprowadzić powyższe rozwiązania w centrum zostanie wprowadzona uspokajająca ruch „Strefa 30” (dozwolona prędkość do 30 km/h) oraz Strefa Zamieszkania (dozwolona prędkość do 20 km/h, postój tylko w wyznaczonych miejscach parkingowych, pierwszeństwo pieszych).


Kolor zielony - strefa zamieszkania, kolor żółty - "Strefa 30"

Ruch rowerowy w śródmieściu obecnie jest przystosowany na poziomie 18,3 % - rowerem można jeździć legalnie na ulicach gdzie samochody (poza wyjątkami) nie mogą się poruszać, tj. Rynek, ulica Bracka i ul. Świętokrzyska. Po zmianach ruch rowerowy w centrum miasta wzrośnie do 61,6 %, czyli o 43,3 procenta (tj. 2,490 km). Poniżej wyszczególniamy zmiany:


Ciągi komunikacyjne:
5,740 km  |  100 %

Ulice jednokierunkowe:
Kontraruch  |  0,656 km  |  + 11,4 %
Kontrapas  |  0,330 km  | + 5,7 %
Pozostałe  | 1,643 km  |  28,7 %

Ulice dwukierunkowe (bez zmian):
0,558 km  |  9,7 %

Trakty piesze -> przekształcenie na dopuszczone z ruchem rowerowym
0,448 km  |  + 7,8 %

Ścieżki pieszo-rowerowe (bez zmian):
0,393 km  |  6,8 %

Zakaz wjazdu + „Nie dotyczy…”
1,716 km  |  29,9 %
(w tym aktualnie zabroniony ruch rowerowy: 1,056 km  |  + 18,4 % )