Toyota Mikołajczak fundatorem Ibombo

Drukuj

We wrześniu zakończono polepszenie estetyki ulicy Mickiewicza w Lesznie, na odcinku wzdłuż rur ciepłowniczych. W jej „zakolach” powstały trzy tematyczne miejsca, jeden z nich został dedykowany dla rowerzystów. Zostały zamontowane stojaki a także samoobsługowa stacja naprawy rowerów Ibombo – fundatorem urządzenia jest firma Toyota Mikołajczak.

 

W ubiegłym roku zmodernizowana została ulica Adama Mickiewicza w Lesznie, jednak od ronda w stronę ulicy Poznańskiej pozostał estetyczny problem, czyli półkilometrowy odcinek ciepłociągu.


Schowanie rur pod ziemię okazało się jednak zbyt kosztowne, dlatego Wydział Architektury, Budownictwa i Planowana Przestrzennego Urzędu Miasta Leszna wyszedł z inicjatywą poprawy ich wyglądu. Tuż przed zeszłoroczną zimą można było zobaczyć pierwsze efekty. Rury zostały wyczyszczone i odmalowane oraz po naniesieniu napisów stały się spójnym wizualnie nośnikiem informacji. Znajdują się na niej między innymi logo MPEC oraz Miasta Leszna, współrzędne czy odległość i czas do przebycia pieszo i rowerem na Gronowo oraz na Antoniny, a także informacja o lokalizacji samoobsługowej stacji naprawy rowerów.


W tym roku Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przystąpił do realizacji drugiego etapu upiększenia tego rejonu miasta i zaaranżowanie przestrzeni w „zakolach” ciepłociągu. Powstały w niej trzy tematyczne miejsca. W jednej z nich zamontowano samoobsługową stację naprawy rowerów Ibombo wraz ze stojakami, a w kolejnej powstała zewnętrzna siłownia i miejsce odpoczynku. Zamontowano również ławki oraz kosze na odpadki. Teren został utwardzony i otoczony opaską żwirową.


Koszt tegorocznej inwestycji zrealizowanej przez wyłonioną w zapytaniu ofertowym firmą Zakład Robót Ogrodniczych Spiraea z Leszna wyniósł 70 tysiące złotych i został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Leszna. Natomiast fundatorem stacji Ibombo jest wspominana firma Toyota Mikołajczak.


(fot. Urząd Miasta Leszna)