Nowości dla cyklistów

Drukuj

Odsunięcie samochodów od ciągu rowerowego a także tablica informacyjna z lokalizacją stojaków rowerowych – to działania z ostatnich tygodni, które miały miejsce na terenie miasta Leszna.

 

Na parkingu zlokalizowanym na ulicy Dąbrowskiego pomiędzy ul. Krótką a Al. 21 Października zaparkowane samochody zajmowały przylegającej do miejsc postojowych przestrzeń ścieżki pieszo-rowerowej. W ostatnim czasie występująca sytuacja się zmieniła, a to dzięki montażu gumowych separatorów parkingowych. Dodajmy, że po zmianie oznakowania drogowego dla pieszych i rowerzystów jest to kolejny element poprawy komunikacji rowerowej w tej części miasta.


 

Kolejna nowość to zamontowana na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Bolesława Prusa w Lesznie tabliczka informacyjna dotycząca parkingów rowerowych. Znajduje się na niej także adnotacja o zakazie przypinania rowerów do barierki przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych. Należy zaznaczyć, że placówka jest pro-rowerowa, gdyż w 2016 roku biorąc udział w „Rowerowym konkursie dla szkół” wywalczyła 44 nowych miejsc przy stojakach, natomiast uczniowie, nauczyciele i absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w ciągu 80 dni przejechali rowerami łącznie 40 tysięcy kilometrów.